Zakup EKG

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę Aparatu EKG dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która nie przekracza równowartości  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załącznik

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 16.07.2012r.

Dotyczy postępowania: dostawy Aparatu EKG- w ilości  1 sztuka.

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 03.07.2012r.,którego wartość  nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU OFERTY

którą złożyła firma:

PROMED S.A., ul.Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

Aparat EKG – 1szt    -Cena brutto:  6 120,00 PLN

Kryterium oceny ofert była:

- Cena brutto – 70% (do 70 pkt.)

- Okres gwarancji  – 30%(do 30pkt.)

gdzie firma uzyskała – 100pkt. W trakcie oceny oferty cena brutto oraz okres gwarancji aparat EKG przemawiało za tym aby oferta złożona przez firmę jak wyżej została wybrana na Dostawcę w/w urządzenia.

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:" Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych"


loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Przędzalniana 66, Umawianie wizyt tel. 609 857 135; 607 942 294

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

 

przed ciążą

 

przed ciążą

 

Prof. M. Respondek-Liberska zajęła w 2018 r. 58 miejsce na Liście 100 Pulsu Medycyny (jest w pierwszej 15tce wymienionych na liście kobiet)

nagroda Rektora